Drink Cool er første ute i Norge!

Drink Cool er første ute i Norge!

Drink Cool AS er først ute i Norge med flaskekartong, utrolig nok, og vi ønsker å tilby forbrukerne et mye mer miljøvennlig produkt enn hva de ellers må velge.

Man kan ikke tro at resirkulering alene vil være nok. Vi må rett og slett redusere produksjonens påvirking av miljøet, og også bruke forybare ressurser til produksjonen.

Ved å gjøre dette reduserer vi CO2 avtrykket og produsjonsutslippet svært mye, og når man etterpå resirkulerer emballasjen så sparer man ennå mer.

Vær derfor med å invester i Drink Cool så vi kan få til denne revolusjonen i Norge.

Fornybare råvarer , slik som vi benytter oss av,sørger for at vi kan møte kravene til mer bærekraftig emballasje. Dette gir håp for fremtiden! Kartong en vi benytter er laget av trefibre, og "plasten" som er i skrukorken er ikke plast men et materiale som er laget av sukkerrør. Begge deler er plantebaserte, og begge deler kan dyrkes slik man dyrker f.eks korn. Så det benyttes fornybare materialer i stedet for fra fossilbaserte eller begrensede ressurser.

Per nå har vi økt prosentandelen av fornybare emballasjematerialer vesentlig, og målet er at hele kartongen lages av 100% fornybare ressurser. Det vil si at vi kan plante like mye som vi trenger, og naturen holdes i balanse.

Som kjent er plantebaserte fornybare materialer også bedre for klimaet: Når planter vokser absorberer de CO2 fra atmosfæren, og dermed holdes naturen i balanse.

Men fossilbaserte materialer frigør CO2 som har ligget lagret i bakken i millioner av år. Når de da graves eller pumpes opp så frigjøres CO2 og andre gasser og ting, som gir oss ubalanse.

Derfor satser Drink Cool på fremtiden, og vi håper du vil satse på fremtiden også. Bli med å investere i Drink Cool, så er diu med på å investere i et selskap som jobber aktivt for en bedre fremtid.