Hvorfor støtte Drink Cool?

Plast finner du overalt, og tar du en titt utenfor vårt eget land der vi er ganske flinke til å resurkulere plast, så vil du se mange steder som er søplet helt ned. Drink Cool AS ønsker å reversere dette!

Hvis du har reist til Gran Canaria og gått litt på utsiden av turistområdene vil du se at det flyter av søppel. Noe er gravd ned, og annet fyker oppå jorden. Plastflasker og plastemballasje dominerer denne søplen, og det er mange land der dette er et stort problem. Her i Norge resirkulerer vi mye, tror vi, men veldig mye blir sendt til andre land.

FNs GRID senter publiserte en rapport i 2019 der forskerne konkluderte med at rundt 80 prosent av all plast som produseres, havner i naturen og på fyllinger. Bare 9 prosent blir resirkulert, mens 12 prosent brennes.

Dette er uønsket når vi vet hvor lenge plast varer, og at det blir et betydelig problem med mikroplast.

Se på disse tallene:

  • Bare 9 % av den globale plastproduksjonen blir resirkulert
  • Plast er hovedsakelig laget av fossilt brensel-som er en ikke-fornybar ressurs
  • Bare i Norge produserer drikkevareindustrien omtrent 22 000 tonn jomfruelig plast per år
  • Det selges omtrent 600 millioner plastflasker i Norge hvert år
  • Omtrent 50 % av alle plastflasker som produseres hvert år blir resirkulert
  • Ca 90 % av alle plastflasker er laget av jomfruelig plast, som igjen er laget av fossilt brensel
  • Klimagassutslipp fra produksjon av plastflasker hovedsakelig kommer fra produksjon av olje
  • Gjennomsnittlig vekst i produksjon av jomfruelig plast er omtrent 4 % per år
  • Omtrent 32 % av verdens plastemballasjen faller utenfor innsamlingssystemer hvert år

Hva kan vi gjøre for å stoppe dette?

Den samme studien viser at skog og skogbaserte produkter fjerner netto 806 millioner tonn karbondioksidekvivalenter årlig. Og det er her vi i Drink Cool kommer inn med våre ønsker:

Ved å erstatte plastflasker med drikkekartong kan vi gå fra å lage mengder med emballasje fra olje, til å heller lage emballasje fra skogsdrift. Og det er det vi har fått til sammen med Tetra Pak.

Bli med på laget du også. Bli med som investor i Drink Cool og jobb for en forandring!Publisert/ published: 20-08-2021